Kjøretøybestanden per 31. desember 2022

I 2022 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 19 014 (+ 0,3 %) til 5 710 187 registrerte kjøretøy.

Antall bobiler i bestanden har gått tilbake med 7418 siden 31.12.2021. En av grunnen til dette kan være i at det er blitt enklere å midlertidig avregistrere kjøretøy. Bestanden for sesongkjøretøy som bobiler, og lette og tunge MC kan derfor være lavere enn den reelle bestanden når vi ser på bestandstallene per 31. desember.

Denne oversikten viser kjøretøybestanden per 31.12.2022. Den viser bare antall kjøretøy som er registrert på denne datoen. Det er nå blitt enklere å midlertidig avregistrere kjøretøy, det har ført til at det er flere som avregistrerer typiske sesongkjøretøy, som for eksempel bobiler, og lette og tunge motorsykler. For disse kjøretøygruppene vil bestanden per 31. juni være mest representativ.

Antallet registrerte personbiler har økt med 28 310 (+ 1,0 %) i 2022, og per 31. desember er det 2 867 810 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 1453 (+ 0,3 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1312 (+ 10,4 %). Antall bobiler gikk tilbake, og det var per 31.12. 2022 7418 færre (- 12,7 %) enn på samme tidsrom i 2021.

ATV-bestanden øker fortsatt, og økte med 4397 (+ 5,1 %) i løpet av 2022. Bestanden av lette motorsykler gikk tilbake med 4021 (- 13,0 %), mens det ble 25 672 færre registrerte (- 15,2 %) tunge motorsykler. Per 31. desember 2022 var det registrert 26 950 lette og 142 810 tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2022 ned med 8,8 %, det tilsvarer 12 239 færre mopeder. Antall registrerte snøscooter gikk ned 86 (- 0,1 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 11,7 % i løpet av 2022. Bestanden av busser gikk ned med 237 (- 1,5 %). Per 31.desember 2022 var det 978 færre (- 1,4 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2021/2022. Antall registrerte traktorer har økt med 1600 (+ 0,7 %) i 2022.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31.desember 2022 var det 1 492 427 registrerte tilhengere. I løpet av 2022 har bestanden økt med 33 568 (+ 2,3 %). Det er 90 færre (- 0,1 %) campingtilhengere (campingvogner), mens antall traktortilhengere har økt med 2749 (+ 2,0 %).

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 19 014 (+ 0,3 %) i løpet av 2022.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2022

Kjøretøytype

Bestand per

31.12.2022

Endring
31.12.21 til 31.12.2022

Personbiler2 867 810+ 28 310+ 1,0 %
Varebiler klasse 2

483 172

+ 1 453+ 0,3 %
Varebiler klasse 113 958+ 1 312+ 10,4 %
Begravelsesbiler (Varebiler)629+ 7+ 1,1 %
Bobiler (Varebiler og Lastebiler)50 786
- 7 418
-12,7 %
Kombinertbiler11 472
- 1 516
- 11,7 %
Busser15 390
- 237
- 1,5 %
Lastebiler
67 095
- 978
-1,4 %
Mikrobiler

5 662

+ 730+ 14,8 %
Traktorer215 109+ 1 600+ 0,7 %
ATV

90 947

+ 4 397
+ 5,1 %
Mopeder126 705
- 12 239- 8,8 %
Lette motorsykler26 950
- 4 021
- 13,0 %
Tunge motorsykler142 810
- 25 672
- 15,2 %

Snøscootere

95 480
- 86- 0,1 %
Motorredskap

4 785

- 196- 3,9 %
Campingtilhengere123 448

- 90

- 0,1 %
Tilhengere til traktor141 434
+ 2 749
+ 2,0 %
Andre tilhengere1 226 545
+ 30 909
+ 2,6 %

Totalt

5 710 187
+ 19 014

+ 0,3 %


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no