Kjøretøybestanden per 31. desember 2023

I 2023 sank antall registrerte kjøretøy i Norge med 21 052 (- 0,36 %) til 5 837 919 registrerte kjøretøy.

Antall bobiler i bestanden har gått tilbake med 477 siden 31.12.2022. En av grunnene kan være at det er blitt enklere å midlertidig avregistrere kjøretøy. Bestanden for sesongkjøretøy som bobiler, og lette og tunge MC kan derfor være lavere enn den reelle bestanden når vi ser på bestandstallene per 31. desember. Foto: Adria

Denne oversikten viser kjøretøybestanden per 31.12.2023. Den viser bare antall kjøretøy som er registrert på denne datoen. Det har blitt enklere å avregistrere kjøretøy midlertidig, og det har ført til at flere avregistrerer typiske sesongkjøretøy, som for eksempel bobiler, og lette og tunge motorsykler. For disse kjøretøygruppene vil bestanden per 30. juni være mest representativ.

Antallet registrerte personbiler sank med 26 739 (- 0,93 %) i 2023, og per 31. desember er det 2 849 571 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 884 (+ 0,18 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1517 (+ 10,68 %). Antall bobiler gikk tilbake, og det var per 31.12. 2023 50 396 registrerte bobiler, 477 færre (- 0,94 %) enn på samme tidsrom i 2022. Per 30.6.2023 var det til sammenligning 64 209 registrerte bobiler.

ATV-bestanden øker fortsatt, og i løpet av 2023 økte antallet med 5298 (+ 5,82 %) . Bestanden av lette motorsykler gikk tilbake med 1472 (- 5,28 %), mens det ble 4612 færre registrerte (- 3,15 %) tunge motorsykler. Per 31. desember 2023 var det registrert 26 391 lette og 141 766 tunge motorsykler. Til sammenligning var bestanden av lette og tunge motorsykler per 30.6. henholdsvis 34 576 og 183 242. Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2023 ned med- 7,48 %, det tilsvarer 10 172 færre mopeder. Antall registrerte snøscootere gikk ned 2038 (- 2,12 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 11,29 % i løpet av 2023. Bestanden av busser gikk ned med 142 (- 0,92 %). Per 31.desember 2023 var det 56 færre (- 0,08 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2022/2023. Antall registrerte traktorer har gått ned med 1501 (- 0,63 %) i 2023.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31. desember 2023 var det 1 320 918 registrerte tilhengere. I løpet av 2023 har bestanden økt med 19 932 (+ 1,53 %). Det er 94 færre (- 0,1 %) campingtilhengere (campingvogner), mens antall traktortilhengere har økt med 2749 (+ 1,8 %).

Totalt sank kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 21 041 (- 0,36 %) i løpet av 2023.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2023

Kjøretøytype

Bestand per
31.12.2023

Endring
31.12.2022 til 31.12.2023

Personbiler2 849 571- 26 739+ 0,93 %
Varebiler klasse 2484 556+ 884+ 0,18 %
Varebiler klasse 115 722+ 1 517+ 10,68 %
Begravelsesbiler (Varebiler)626- 4- 0,63 %
Bobiler (Varebiler og Lastebiler)50 396- 477- 0,94 %
Bobiler per 30.06.64 209

+ 265

+ 0,41 %
Kombinertbiler10 403- 1 324- 11,29 %
Busser15 302- 142- 0,92 %
Lastebiler67 477- 56- 0,08 %
Mikrobiler6 458+ 795+ 14,04 %
Traktorer236 165- 1 501+ 0,63 %
ATV96 260+ 5 298+ 5,82 %
Mopeder125 899
- 10 172- 7,48 %
Mopeder per 30.06.135 751- 13 281- 8,91 %
Lette motorsykler26 391
- 1 472
- 5,28 %
Lette motorsykler per 30.06.34 576- 1 359- 3,78 %
Tunge motorsykler141 766
- 4 612
- 3,15 %
Tung motorsykkel per 30.06.183 242- 5 395- 3,14 %

Snøscootere

94 251
- 2 038- 2,12 %
Motorredskap4 785- 224- 4,47 %
Campingtilhengere131 263

- 1 221

- 0,92 %
Tilhengere til traktor160 492
+ 1 292
+ 0,81 %
Andre tilhengere1 320 918
+ 19 932
+ 1,53 %

Totalt

5 837 919
- 21 052

- 0,36 %


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no