Kjøretøybestanden per 31. mars 2019

I første kvartal 2019 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 20 444 (+ 0,4 %) til 5 532 943 registrerte kjøretøy. Det er nå 7,9 % nullutslippsbiler i personbilbestanden.

Per 31. mars 2019 var det 7,9 % nullutslippsbiler i personbilbestanden, noe Tesla Model 3 i stor grad bidro til med 5315 registreringer i mars.

I første kvartal 2019 økte antall personbiler økte med 7673 biler (+0,3 %). Per 31. mars var det 214 250 nullutslippbiler (med elektrisitet eller hydrogen som energikilde), det tilsvarer 7,9 % av personbilbestanden. 

Antall varebiler klasse 2 økte med 1190 (+0,3 %). Antall varebiler klasse 1 økte med 322 (+3,6 %). Antall bobiler økte med 1047 (+2,1 %).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 1277 ATV (+1,9%) i løpet av første kvartal 2019. Bestanden av lette motorsykler økte med 584 (+2,2 %), mens det ble 2351 flere (+1,5 %) tunge motorsykler. Bestanden av mopeder gikk i løpet av første kvartal ned med 1,3 %, det tilsvarer 1935 færre mopeder. Antall registrerte beltemotorsykler økte med 2883 (+3,2 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 3,8% i første kvartal 2019. Bestanden av busser gikk ned med 12 (-0,1 %). 31. mars 2018 var det 72 færre (-0,1 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2018/2019. Antall registrerte traktorer er redusert med 100 i løpet av første kvartal.

Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. mars 2019 1 450 752 registrerte tilhengere. I løpet av første kvartal har bestanden økt med 5843 (+0,4 %). Av disse er det 197 (+0,2 %) nye campingtilhengere (Campingvogner) og 444 (+0,3 %) traktortilhengere.

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 20 444 (+0,4 %) i første kvartal 2019.

Kjøretøybestanden per 31. mars 2019


Kjøretøytype

Bestand per
31.3.2019

Endring
31.12.18 - 31.3.19

Personbiler2 727 6867673+ 0,3 %
Varebiler klasse 2452 1991 190+ 0,3 %
Varebiler klasse 19 300322+ 3,6 %
Bobiler (Varebiler og Lastbiler)50 7241 047+ 2,1 %
Kombinertbiler16 274- 638- 3,8 %
Busser15 632- 12- 0,1 %
Lastebiler
68 535- 72- 0,1 %
Mikrobiler3 817174+ 4,7%
Traktorer235 284- 1000,0 %
ATV69 4771 277+ 1,9 %
 Mopeder152 852- 1 935- 1,3 %
Lette motorsykler27 329584+ 2,2 %
Tunge motorsykler155 9252 351+ 1,5 %
Beltemotorsykler92 0732 883+ 3,2 %
Motorredskap5 083- 143- 2,7 %
Campingtilhengere119 598197+ 0,2 %
Tilhengere til traktor151 961444+ 0,3 %
Andre tilhengere1 179 1935 202+ 0,4 %

Totalt

5 532 94320 444

+ 0,4 %

Personbilbestanden fordelt på drivstoff per 31.3.2019

Drivstoff Bestand per
31.3.2019
Endring
31.12.2018 - 31.3.2019
Bensin 1 048 932 - 14 839 - 1,4 %
Bensin hybrid 108 136 3 438 + 3,2 %
Bensin ladbar hybrid 91 539 3 913 + 4,3 %
Totalt alle personbiler m/bensinmotor 1 248 607 - 7 488 - 0,6 %
Diesel 1 256 878 - 3 913 - 0,3 %
Diesel hybrid 961 - 5 - 0,5 %
Diesel ladbar hybrid 6 747 185 + 2,7 %
Totalt alle pesonbiler m/dieselmotor 1 264 586 - 3 897 - 0,3 %
Elektrisitet 214 090 19 036 + 8,9%
Hydrogen 160 16 + 10,0 %
Gass 234 6 + 2,6 %
Ukjent 9 0 + 0,0 %
Totalt 2 727 686 7 673 0,3 %

Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no