Kjøretøybestanden per 31. desember 2014

Bestanden av kjøretøy økte med 2,3 prosent i 2014, og per 31. desember 2014 var det 5 092 773 registrerte kjøretøy i kongeriket.

Bestanden av kombinertbiler gikk i fjor tilbake med 11,2 %. 31.12. 2014 var det 30 379 registrerte kombinertbiler, blant disse var det 7575 Volkswagen Transporter/Caravelle.

Antall personbiler økte med 52 199 biler (+ 2,1 %), mens antall varebiler økte med 10 214 biler (+ 2,3 %). Største prosentvise økning hadde bestanden av ATV, den økte med 9,2 prosent, til 48 905. Også bestanden av tunge motorsykler har økt i løpet 2014 og økningen er på 3,9 prosent og bestanden er nå 134 661 tunge motorsykler. Antallet lette motorsykler har økt med 3,8 prosent og er nå 818. Bestanden av mopeder er ganske stabil og økte med beskjedne 0,8 prosent og er nå 170 846.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og har minsket med 11,2 prosent siden 31.12.2013. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 383 eksemplar i løpet av 2014 og det var per 31.desember 17 210 registrerte busser. Antall lastebiler økte med 305 i løpet av fjoråret. Antall registrerte traktorer holder seg også stabilt og hadde en beskjeden økning med 0,5 prosent til 235 001 i løpet av 2014.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2014

Kjøretøytype

Bestand per 31.12.2013

Bestand per 31.12.2014

Endring 2013 - 2014 i %

Personbiler2 487 3532 539 552+ 2,1
Varebiler442 230452 444+ 2,3
Kombinertbiler34 02830 379-11,2
Busser17 59317 210- 2,2
Lastebiler84 50084 805+ 0,4
Traktorer233 742235 001+ 0,5
ATV44 77448 905+ 9,2
Mopeder169 568170 846+ 0,8
Lette motorsykler21 34722 165+ 3,8
Tunge motorsykler128 822134 661+ 3,9
Beltemotorsykler76 40077 470+ 1,4
Annen motorredskap6 1376090- 0.8
Campingtilhengere99 925102 833+ 2,9
Tilhengere til traktor140 395142 561+ 1,5
Andre tilhengere992 2351 027 851+ 1,1

Totalt

4 980 051

5 092 773

+ 2,3


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no