Kjøretøybestanden per 31. desember 2015

Bestanden av kjøretøy økte med 2,4 prosent i 2015, og per 31. desember 2015 var det 5 216 973 registrerte kjøretøy i kongeriket.

Bestanden av Campingbiler økte med 8 prosent i 2015, de største (0ver 3,5 tonn) økte med 8,6 prosent, mens de under 3,5 tonn økte med 7,7 prosent. Foto: Morelo.

Antall personbiler økte med 52 838 biler (+ 2,1 %). Antall varebiler klasse 2 økte med 8114 (+1,9), Antall varebiler klasse 1 økte med 441 (+7,9%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 2216 (+7,7%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 903 (+8,6%).

Fortsatt er det ATV-bestanden som har den største prosentvise økningen. 31.12.2015 var det 4735 (+9,7%) flere registrerte ATV enn på samme dato i 2014. Også motorsykelbestanden økte markert i løpet 2015. Det er 6745 flere tunge motorsykler og 1396 flere lette motorsykler ved utgangen av 2015 enn i 2014. Bestanden av mopeder er stabil og en beskjeden omsetning i 2015 resulterte i 0,3% økning og totalbestanden av mopeder var ved årsskiftet 171 299.

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og ble redusert med 11,9 prosent i løpet av 2015. Også bestanden av busser har gått ned og er redusert med 474 eksemplar i løpet av 2015 og det var per 31.desember 2015 17 210 registrerte busser. Antall lastebiler gikk ned med 1539 i løpet av 2015. Antall registrerte traktorer holder seg stabilt og hadde en beskjeden økning med 0,4 prosent til 235 861 i løpet av 2015.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2015

Kjøretøytype

Bestand per 31.12.2014

Bestand per 31.12.2015

Endring 2014 - 2015 i %

Personbiler2 539 5522 592 390+ 2,1
Varebiler klasse 2418 162426 884+ 1,9
Varebiler klasse 1 og andre5 5545387+ 7,9
Campingbiler (Varebiler)28 72830 944+ 7,7
Kombinertbiler30 37926 752- 11,9
Busser17 21016 736- 2,8
Lastebiler74 32972 790- 2,1
Campingbiler (Lastebiler)10 47611 379+ 8,6
Traktorer235 001235 861+ 0,4
ATV48 90553 640+ 9,7
Mopeder170 846171 299+ 0,3
Lette motorsykler22 16523 561+ 6,3
Tunge motorsykler134 661141 406+ 5,0
Beltemotorsykler77 47082 116+ 6,0
Annen motorredskap6 0906 045- 0.7
Campingtilhengere102 833109 265+ 6,3
Tilhengere til traktor142 561144 782+ 1,6
Andre tilhengere1 027 8511 065 736+ 3,6

Totalt

5 092 773

5 216 973

+ 2,4


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no