Kjøretøybestanden per 31. desember 2016

Bestanden av kjøretøy økte med 2,3 prosent i 2016 til 5 335 115 registrerte kjøretøy.

Bestanden av ATV økte i 2016 med 5133 (+9,6%) og per 31.12.2016 var det 58 773 registrerte ATV. Foto: BRP

Antall personbiler økte med 46 918 biler (+1,8%). Antall varebiler klasse 2 økte med 9629 (+2,3). Antall varebiler klasse 1 økte med 1344  (+24,9%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 2060 (+6,7%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 1157 (+10,2%). Også antallet campingtilhengere, de fleste er campingvogner, økte med 5117 (+4,7%).

ATV-bestanden fortsetter å øke og økte med 5133 ATV (+9,6%) i 2016. Bestanden av lette motorsykler økte med 1292  (+5,5%), mens det ble 6589 flere (+4,7%) tunge motorsykler i 2016. Bestanden av mopeder er stabil, men gikk i løpet v året ned med 0,1 prosent (- 88).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre og gikk tilbake med 14,8% i første halvår 2016. Bestanden av busse gikk ned med 406 -(2,4%). 31. desember 2016 var det 1878 færre (-2,6%) registrerte lastebiler enn ved årsskiftet 2015/2016. Antall registrerte traktorer holder seg stabilt og hadde en beskjeden økning med 1089 (+0,5%) i første 2016. Antall tilhengere, her er smått og stort med, øker stadig og det var per 31. desember 2016 registrert 1 104 013, det er 38 277 flere enn ved årsskiftet. Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) økt med 118 142 (+2,3%) i løpet av 2016.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2016

 Kjøretøytype

Bestand per 31.12.2015

Bestand per 31.12.2016

Endring

2015 - 2016 i %

  Personbiler2 592 3902 639 308+ 1,8
  Varebiler klasse 2426 884436 513+ 2,3
  Varebiler klasse 15 3876 731+ 24,9
  Campingbiler (Varebiler)30 94433 004+ 6,7
  Kombinertbiler26 75222 781- 14,8
  Busser16 73616 330- 2,4
  Lastebiler72 79070 912- 2,6
  Campingbiler (Lastebiler)11 37912 536+ 10,2
  Traktorer235 861236 950+ 0,5
  ATV53 64058 773+ 9,6
  Mopeder171 299171 211- 0,1
  Lette motorsykler23 56124 853+ 5,5
  Tunge motorsykler141 406147 995+ 4,7
  Beltemotorsykler82 11685 735+ 4,4
  Motorredskap6 0456 031- 0,2
  Campingtilhengere109 265114 382+ 4,7
  Tilhengere til traktor144 782147 057+ 1,6
  Andre tilhengere1 065 7361104013+ 3,6

 Totalt

5 216 973

5 335 115

+ 2,3


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no