Kjøretøybestanden per 31. desember 2022

I 2022 økte antall registrerte kjøretøy i Norge med 18 977 (+ 0,3 %) til 5 858 971 registrerte kjøretøy.

Antall bobiler i bestanden har gått tilbake med 7417 siden 31.12.2021. En av grunnen til dette kan være i at det er blitt enklere å midlertidig avregistrere kjøretøy. Bestanden for sesongkjøretøy som bobiler, og lette og tunge MC kan derfor være lavere enn den reelle bestanden når vi ser på bestandstallene per 31. desember. Foto: Adria

Denne oversikten viser kjøretøybestanden per 31.12.2022. Den viser bare antall kjøretøy som er registrert på denne datoen. Det er nå blitt enklere å avregistrere kjøretøy midlertidig, det har ført til at flere avregistrerer typiske sesongkjøretøy, som for eksempel bobiler, og lette og tunge motorsykler. For disse kjøretøygruppene vil bestanden per 30. juni være mest representativ.

Antallet registrerte personbiler økte med 28 278 (+ 1,0 %) i 2022, og per 31. desember er det 2 876 310 registrerte personbiler.

Antall varebiler klasse 2 økte med 1450 (+ 0,3 %), mens antall varebiler klasse 1 økte med 1313 (+ 10,2 %). Antall bobiler gikk tilbake, og det var per 31.12. 2022 50 873 registrerte bobiler, 7417 færre (- 12,7 %) enn på samme tidsrom i 2021. Per 30.6.2022 var det til sammenligning 63 944 registrerte bobiler.

ATV-bestanden øker fortsatt, og økte med 4393 (+ 5,1 %) i løpet av 2022. Bestanden av lette motorsykler gikk tilbake med 4021 (- 12,6 %), mens det ble 25 669 færre registrerte (- 14,9 %) tunge motorsykler. Per 31. desember 2022 var det registrert 27 863 lette og 146 378 tunge motorsykler. Til sammenligning var bestanden av lette og tunge motorsykler per 30.6. henholdsvis 35 935 og 189 177. Bestanden av mopeder gikk i løpet av 2022 ned med- 8,2 %, det tilsvarer 12 233 færre mopeder. Antall registrerte snøscooter gikk ned 83 (- 0,1 %).

Bestanden av kombinertbiler blir stadig mindre, og gikk tilbake med 11,4 % i løpet av 2022. Bestanden av busser gikk ned med 238 (- 1,5 %). Per 31.desember 2022 var det 976 færre (- 1,4 %) lastebiler enn ved årsskiftet 2021/2022. Antall registrerte traktorer har økt med 1597 (+ 0,7 %) i 2022.

Antall tilhengere, inkludert smått og stort, øker stadig og per 31. desember 2022 var det 1 300 986 registrerte tilhengere. I løpet av 2022 har bestanden økt med 30 901 (+ 2,4 %). Det er 94 færre (- 0,1 %) campingtilhengere (campingvogner), mens antall traktortilhengere har økt med 2749 (+ 1,8 %).

Totalt økte kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) med 18 977 (+ 0,3 %) i løpet av 2022.

Kjøretøybestanden per 31. desember 2022

Kjøretøytype

Bestand per

31.12.2022

Endring
31.12.2021 til 31.12.2022

Personbiler2 876 310+ 28 278+ 1,0 %
Varebiler klasse 2483 678+ 1 450+ 0,3 %
Varebiler klasse 114 205+ 1 313+ 10,2 %
Begravelsesbiler (Varebiler)630+ 7+ 1,1 %
Bobiler (Varebiler og Lastebiler)50 873- 7 417-12,7 %
Bobiler per 30.06.63 9442 071+ 3,3 %
Kombinertbiler11 727- 1 513- 11,4 %
Busser15 444- 238- 1,5 %
Lastebiler
67 533
- 976
-1,4 %
Mikrobiler5 663+ 729+ 14,8 %
Traktorer237 666+ 1 597+ 0,7 %
ATV90 962+ 4 393
+ 5,1 %
Mopeder136 071
- 12 233- 8,2 %
Mopeder per 30.06.149 032- 2 685- 1,8 %
Lette motorsykler27 863
- 4 021
- 12,6 %
Lette motorsykler per 30.06.35 935+ 1 540+ 4,5 %
Tunge motorsykler146 378
- 25 669
- 14,9 %
Tung motorsykkel per 30.06.189 177+ 7518+ 4,1 %

Snøscootere

96 289
- 83- 0,1 %
Motorredskap5 009- 196- 3,8 %
Campingtilhengere132 484

- 94

- 0,1 %
Tilhengere til traktor159 200
+ 2 749
+ 2,4 %
Andre tilhengere1 300 986
+ 30 901
+ 2,4 %

Totalt

5 858 971
+ 18 977

+ 0,3 %


Kontaktpersoner statistikk, rapporter og markedsanalyser

Pål Bruhn

Avdelingssjef
Tlf: 414 32 868
pb@ofv.no

Thorvald Gjønnæss

Produktsjef
Tlf: 940 00 706
tg@ofv.no

Jan Petter Røssevold

Spesialrådgiver
Tlf: 908 36 332
jpr@ofv.no

Darko Skaljak

IT-konsulent
Tlf: 404 90 395
ds@ofv.no

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no