Mobilitet 2024: Vi ønsker ditt konferansebidrag!

Vi invitere forskere, fagpersoner, næringslivsaktører og alle andre som jobber med mobilitet til å sende inn sitt konferansebidrag/abstract til Mobilitet 2024!

Det er et ønske om å presentere ny kunnskap og det søkes etter ferske resultater fra forskning, innovasjon og utvikling i mobilitetssektoren. Det planlegges en struktur med fire eller fem parallellsesjoner. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde innlegg, hvorav 1-2 skal være forskning-/utviklingsbidrag.

Det er ønske om bidrag som kan belyse alle aspekter ved mobilitet, både person og gods, samt utfordringer knyttet til mobilitet i et samfunnsperspektiv.

  • Organisering og prioritering.
  • Trafikk og reisevaner.
  • Bytransport og mikromobilitet.
  • Teknologi og klima.
  • Sikkerhet og sårbarhet.
  • Nye kollektive mobilitetsløsninger.
  • Logistikk og netthandel.
  • Innovasjon og digitalisering.

Om konferansen

Mobilitet 2024 er Norges største forskningsbaserte konferanse innen mobilitet og transport. Konferansen har etablert seg som et av landets sentrale møtesteder for formidling av kunnskap og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning med mål om å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Dette blir femte konferanse, hvor de første fire har vært arrangert for fulle hus. I år samlet vi nærmere 450 deltakere til en flott konferanse med to felles sesjoner og fem parallelle sesjonsløp.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 19 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Konferanse vil finne sted på Radisson Blu Scandinavia hotel, Oslo, 5.-6. mars 2024.

Meld deg på konferansen her.

Send inn ditt konferansebidrag til mobilitet i dag!

Sendes til: mobilitet@toi.no

Husk å skrive: Tittel på innlegget, navn på innsender, institusjon, telefon og e-post.

Frist: 15. oktober 2023.