Bilavgifter

Samferdsel har fått en økende prosentandel av statsbudsjettet de seneste årene. I perioden 2014-2019 er 12,9 prosent av samlet handlingsrom i budsjettene satt av til samferdsel, sammenlignet med 10 prosent i perioden 2006-2013, og 2,4 prosent i 2002-2005. Samtidig har bilavgiftene sunket fra 72 milliarder kroner i 2007 til knappe 47 milliarder i 2019. 

Bilavgifter


 

Avgift på kjøp av bil

Avgift på eie av bil

Veibruksavgift

CO2-avgift

Elavgift

2013

25,9

1,7

19,1

3,3

0,0

2014

23,1

11,7

19,1

4,0

0,0

2015

21,4

11,6

17,7

3,7

0,0

2016

19,7

11,7

16,3

4,2

0,1

2017

18,7

10,5

16,3

4,2

0,1

2018

16,9

9,9

16,6

4,4

0,1

2019

16,1

9,8

16,6

4,3

0,1

Kraftig nedgang i bilavgiftene siden 2012

Bilistenes betaling av bilavgifter har siden 2013 sunket med 13,1 milliarder kroner frem til og med statsbudsjettets anslag for i år regnet i faste 2019-kroner. De største lettelsene i bilavgiftene har kommet i engangsavgiften. I 2013 lå denne på 25,9 milliarder, mens den i 2019 er kuttet til 16,1.

Avgift på eie av bil har sunket fra 11,7 milliarder i 2013 til 9,8 i 2019, mens veibruksavgiften har sunket med 2,5 milliarder i samme periode. Co2-avgiften, derimot, har steget med 1 milliard.

– Det ingen tvil om at den sittende regjeringen har redusert avgiftstrykket for de fleste bileiere og bilister, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det store fallet i statens inntekter fra bilavgifter skyldes omfattende regelendringer og at bilistene har tilpasset seg til dem. Avgiftene er lagt om for å stimulere folk til å kjøpe miljøvennlige biler, og det er tydelig at det har virket.

- Folk har valgt biler med null utslipp eller lave utslipp. Disse har lave avgifter, og folk har gjort som regjeringen ønsket. Derfor har avgiftsinntekten sunket kraftig, forteller Solberg Thorsen. I tillegg peker han på omregistreringsavgiften på bruktbiler, som tidligere kunne være oppe i 20 000 kroner. Nå er den i gjennomsnitt på 4000-5000 kroner.

Beskjeden økning i bompenger

Bompengetallene for i fjor er enda ikke klare, men Statens vegvesen har laget et anslag. Dette viser at statens inntekter fra innbetalte bompenger har økt med 1,7 milliarder i perioden 2013 til 2018. Aftenposten har laget et anslag for 2019, og har kommet frem til en økning på 0,3 milliarder i 2019. Den totale økningen i inntekter fra bompenger for perioden 2013-2019 er dermed på 2 milliarder.

Thorsen tror ikke det er den beskjedne økningen i bompengeutgifter som har ført til bompengeopprøret, men snarere at bommene er flyttet nærmere hverdagen.

– Bilistene synes i all hovedsak det er greit med bompenger når de får bedre vei til hytta. Protestene kommer når bommene kommer inn i nærmiljøet, slik at de må betale for å få hverdagen til å gå opp, sier han.