Teknologi, bil og vei

Veitrafikken må finne en måte å balansere behovet for effektivitet med bærekraftige klimaløsninger. OFV mener Intelligente transportsystemer (ITS) er en del av løsningen, og kan bidra til økt sikkerhet, bedre trafikkflyt og trafikkinformasjon. ITS spiller derfor en nøkkelrolle i fremtidens bilkjøring.


Teknologi, bil og vei

Hvordan virker ITS?

Intelligente Transportsystemer (ITS) er en internasjonal fellesbetegnelse på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport. Hensikten er å gjøre systemene sikrere, mer effektive, pålitelige og bærekraftige.

ITS innebærer også intelligente fører-støttesystemer - systemer som er bygget inn i kjøretøyene. Eksempler er adaptiv cruisekontroll som tilpasser farten i forhold til kjøretøy foran, automatisk skiltlesing, varsling ved kryssing av sperreline til motgående kjørefelt og varsling om passerende trafikk i kjørefeltet ved siden av.

Morgendagens transportsystemer handler mye om hvordan samspillet mellom kjøretøy og infrastruktur utvikles og sees i sammenheng. ITS kan virke slik at kjøretøy kan «snakke» med andre kjøretøy, og kjøretøyene kan «snakke» med veisystemet. Det betyr at et kjøretøy kan få varsel om køer, ulykker og vanskelige kjøreforhold fra andre kjøretøy lenger frem i løypa. Dermed kan føreren velge en annen vei, eller forberede seg på utfordrende situasjoner i god tid før de oppstår.

Bedre trafikkstyring.

I Nasjonaltiltaksplan for trafikksikkerheten på vei 2022-2025 trekkes bruk av ny teknologi i trafikksikkerhets arbeidet frem som et viktig verktøy. Den teknologiske utviklingen er en av årsakene til at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er mye lavere nå enn tidligere. Og denne utviklingen fortsetter. Teknologi som kun var foreholdt enkelte kjøretøy modeller nå er blitt standard i utstyrspakkene til bilprodusentene.

ITS kan være et viktig supplement til tradisjonelle virkemidler som økt veikapasitet. Noen land bruker ITS-løsninger for å styre trafikken dit det er ledig kapasitet, slik at trafikken flyter bedre og kødannelse unngås. På fredager og i ferier økes kapasiteten på utfartsveiene fra de store byene ved å enveiskjøre flere felt på motorveiene. Når helgetrafikken snur på søndagen, får innfartsveiene flest felt og veiene ut av byen redusert kapasitet.

Infrastrukturen på veinettet er ikke tilpasset en økende grad av automatisering av bilparken eller den raske innfasingen av ny teknologi.

OFVs visjon er derfor at veiene i Norge skal være smarte, og sektoren skal fase inn ny teknologi raskt.

Framtidens veier må være smarte veier, med gode ITS-løsninger.

OFVs forslag til tiltak:

  • OFV vil arbeide for en moderne infrastruktur som optimaliserer kommunikasjon og samspill mellom kjøretøy og infrastruktur.
  • Dynamisk veiskilting samt et enda bedre mobildatanett over hele landet, er en naturlig del av en moderne innfrastruktursatsning.
  • Veinettet bør vedlikeholdes basert på risikoberegninger basert på ny teknologi