Kjøretøybestand

Hvor mange biler finnes det i landet? Eller motorsykler? Campingbiler? I denne kvartalsvise oversikten får du svarene.

Vår totale bestand av kjøretøy
 • OFV Kjøretøybestand er en kvartalsvis oversikt over samtlige registrerte kjøretøy i Norge. Du kan se hvor mange enheter det er i hver kjøretøygruppe, hvor gamle de er og hvor mange som eies av kvinner over 50. For eksempel. Med over fem millioner kjøretøy er det ubegrensede søkemuligheter. 

  I tillegg kan det filtreres på merke, modell, drivstoff, segment, region og alder. Om kjøretøyet er registrert i næring eller på privatperson, og eiers kjønn og alder. For årene 1994-97 har vi tall pr 31.12. For 1998 og senere kan du få tall for hvert kvartal.

  Kjøretøyene kan for eksempel deles inn i følgende grupper:
  - Person -og varebiler
  - Kombinertbiler
  - Campingbiler
  - Lastebiler
  - Busser
  - Traktorer
  - Mopeder
  - Lette -og tunge motorsykler
  - ATV
  - Beltemotorsykler (snøscootere)
  - Campingtilhengere
  - Godstilhengere