OFV Verdirapport

Den samlede årlige omsetningen i det norske personbilmarkedet utgjør store beløp. Samtidig er nybilmarkedet på samme måte som andre salgsmarkeder - for eksempel boligmarkedet - utsatt for svingninger og ytre påvirkninger i varierende grad. Alt fra produksjonskostnader, kostnader ved distribusjon, avgiftssystem, kostnader ved bilhold, innenlandsk etterspørsel, kjøpekraft, rentenivå med mer. Disse faktorene kan også endre seg raskt, og kan få store konsekvenser både for antall personbiler som registreres, samt hvilke modellvarianter og teknologi som tilbys.

Verdirapporten synligjør prisutvikling, hvor mye penger nybiler omsettes for, hva gjennomsnittsbilen koster ny og hvor mye avgifter staten får fra denne omsetningen. I tillegg viser den gjennomsnittspris per fylke, fordeling av privat- og næringskjøp, samt sammenligning av SSBs konsumprisindeks og OFVs SUV prisindeks.


Har du spørsmål til rapporten eller ønsker å bestille et månedlig abonnement ta kontakt med OFV på firmapost@ofv.no.


Bestill publikasjonen OFV Verdirapport:

Alle priser er uten mva og gjelder for 2024.