OFV Kjøretøydata

OFV Kjøretøydata (www.kjoretoydata.no), nettportalen, er Norges mest innholdsrike bil og MC-database, hvor man får tilgang til alle dagsaktuelle data. Her kan du hente ut oppdaterte prislister, se på tekniske og utstyrsdata på enkeltkjøretøy, sammenligne modeller, filtrere søk og eksportere informasjonen til excel eller pdf. Du kan også få varsel når det skjer endringer på for eksempel et merke eller en modell du ønsker å følge. Vi tilbyr også historiske data (priser og tekniske data) tilbake til 1994. I OFV Kjøretøydata har man også mulighet til å generere ferdig utfylte miljøplakater.

OFV Kjøretøydata har to kjøretøygrupper med tre forskjellige tilgangsnivåer:

OFV Kjøretøydata Basis har et enkelt søk og viser prislister, og du får dessuten mulighet til å velge enkeltvisning av kjøretøy. Prislisten har samme innhold som de trykte OFV Nybilpriser. Velger du enkeltvisning av et kjøretøy får du se alle data samt bilder av kjøretøyet. 

OFV Kjøretøydata Proff gir mulighet til å sammenligne opptil 5 produkter, filtrere på de spesifikasjoner du er ute etter og du kan få varsling på konkrete produkter ved endringer. Du kan også eksportere dataene til PDF.  

OFV Kjøretøydata Super gir samme muligheter som OFV Kjøretøydata Proff, i tillegg å kunne eksportere informasjonene til excel.

Oversikten under viser hva som er inkludert i de ulike tilgangsnivåene:

INNHOLD

BASIS

PROFF

SUPER

Priser

v

v

v

Bilder (5 bilder pr kjøretøy)

v

v

v

Generelle data

 • Generell informasjon om kjøretøyet
 • Motordata
 • Garanti/ service

v

v

v

Tekniske data

 • Motordata for forbrenningsmotor
 • Miljødata
 • Prestasjoner
 • Drivlinje
 • Hjul/bremser

v

v

v

Mål og vekt

 • Karosseri
 • Bagasjerom
 • Mål
 • Vekt

v

v

v

Utstyrsdata

 • Lys
 • Utvendig utstyr
 • Innvendig utstyr
 • underholdning/ multimedia
 • Seter/ ratt
 • Sikkerhet

v

v

v

Avgiftsdata

 • Totale avgifter
 • Avgifter (engangsavgift og vrakpant)
 • Avgift for egenvekt
 • Avgift for CO2
 • Avgift for NOx

v

v

v

Merke- og modellsøk

 • Her kan man enkelt søke på spesifikke merker eller modeller for å få frem informasjon om priser, tekniske og utstyrsdata.  

v

v

v

Mine siste søk

 • Søkehistorikken lagres så her kan man få opp søk de siste 30 eller 7 dager.

v

v

v

Vise nye og endrede kjøretøy

v

v

v

Miljøplakat (tillegg)*

 • Generer enkle og oppdaterte Miljøplakater med de nyeste tallene om forbruk og utslipp på alle modellvarianter.

v

v

v

Historikk (tillegg)*

 • Historiske data (priser og tekniske data) tilbake til 1994.

v

v

v

Sammenligning

 • Sammenlign opptil 5 kjøretøy av ulike varianter.
 • Rekkefølgen mellom kjøretøyene i sammenligningen kan enkelt endres og man får opp differanser i prosent.

v

v

Filtersøk

 • En søkemulighet, hvor man kan begrense søket ved å velge aktuelle merker og modeller.
 • Søk på opptil 10 ulike data (modell, merke, utstyrsdata, etc) for å få frem ønsket kjøretøy.
 • De fleste data er søkbare i filtersøket.

v

v

Varsling

 • Man kan motta e-postvarsler dersom man ønsker å følge med på endringer eller om det kommer nye varianter på et spesifikt merke, modell eller modellvariant.

v

v

Mine kjøretøy og data

 • En oversikt over alle dine sammenligninger, filtersøk, varslinger, samt eksporter til excel og pdf.  

Print til PDF

 • Last ned søkeresultater fra  sammenligningen eller filtersøk som pdf.

v

v

Eksportere til excel

 • Eksporter søkeresultater fra  sammenligningen eller filtersøk til excel.

v

*tillegg: kan også kjøpes ved basistilgangen

Vil du vite mer om OFV Kjøretøydata kontakt:

Jan Petter Røssevold   Markedssjef           Tlf: 908 36 332,   E-post: jpr@ofv.no

Laila Mikalsen              Markedsdirektør    Tlf.: 911 97 561   E-post: lm@ofv.no

Sara Woldemichael      Markedskonsulent Tlf.: 450 30 178   E-post: sw@ofv.no

TA BORT ALT UNDER:

INNHOLD

BASIS

PROFF

SUPER

Priser

v

v

v

Bilder (5 bilder pr kjøretøy)

v

v

v

Generelle data

v

v

v

Tekniske data

v

v

v

Mål og vekt

v

v

v

Utstyrsdata

v

v

v

Avgiftsdata

v

v

v

Merke- og modellsøk

v

v

v

Mine siste søk

v

v

v

Vise nye og endrede kjøretøy

v

v

v

Miljøplakat (tillegg)*

v

v

v

Historikk (tillegg)*

v

v

v

Sammenligning

v

v

Filtersøk

v

v

Varsling

v

v

Printe til PDF

v

v

Overføre til excel

v

* tillegg: man har også mulighet til å legge til miljøplakat og historikk ved kjøp av basistilgangen. 

I abonnementet for OFV Kjøretøydata basis får man tilgang til generelle data, tekniske data, utstyrsdata, mål/vekt og avgiftsnivå i tillegg til bilder.

Generell data

 • Generell informasjon om kjøretøyet
 • Motordata
 • Garanti/ Service

Teknisk data:

 • Motordata for forbrenningsmotor
 • Miljødata
 • Prestasjoner
 • Drivlinje
 • Hjul/bremser

Mål/vekt:

 • Karosseri
 • Bagasjerom
 • Mål
 • Vekt

Utstyrsdata:

 • Lys
 • Utvendig utstyr
 • Innvendig utstyr
 • underholdning/ multimedia
 • Seter/ ratt
 • Sikkerhet

Avgiftsdata:

 • Totale avgifter
 • Avgifter (engangsavgift og vrakpant)
 • Avgift for egenvekt
 • Avgift for CO2
 • Avgift for NOx

Ekstra tilvalg:?? (skal vi ha med tilvalget her under basis?)

Miljøplakat og historikk

I OFV Kjøretøydata Proff