OFV Avgiftskalkulator

Avgiftskalkulatoren er korrigert med beregning basert på budsjettenigheten mellom Regjeringen og SV per 3. desember. Avgiftskalkulatoren inneholder ikke merverdiavgift for elbiler. Elektriske personbiler har bare Vektavgift (Grunnavgift for egenvekt) kr 12,98 per kg på vekt over 500 kg, denne avgiften har ikke elektriske varebiler.

14.des. 2023

For varebilene (avgiftsgruppe B) blir CO2-komponenten i engangsavgiften økt med 10 prosent utover prisjustert 2023-nivå.

OFVs Avgiftskalkulator er nå oppdatert med de endringer og justeringer som følger av budsjettenigheten mellom Regjeringen og SV søndag 3. desember. Det gjøres endringer i CO2 komponenten i engangsavgiften for person- og varebiler.

OFVs Avgiftskalkulator er nå oppdatert med de endringer og justeringer som følger av budsjettenigheten. Det gjøres endringer i CO2 komponenten i engangsavgiften for person- og varebiler.

Budsjettet behandles og vedtas formelt av Stortinget før jul. Avgiftskalkulatoren for 2024 er også implementert i OFV Kjøretøydata, og er tilgjengelig for alle abonnenter og viser endring sammenlignet med gjeldende engangsavgift for 2023.

OFV Avgiftskalkulator viser faktisk engangsavgift for biler som er tilgjengelig på det norske markedet, og man kan enkelt søke på merker og modeller.

Dette er endringene:

  • For personbilene (avgiftsgruppe A) reduseres innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten fra 82 til 70 g/km.
  • For varebilene (avgiftsgruppe B) blir CO2-komponenten i engangsavgiften økt med 10 prosent utover prisjustert 2023-nivå. Samlet økning nå vil utgjøre 14,2 %.

Endring av regler ved eksport

Budsjettforliket legger opp til en endring av refusjonsreglene ved eksport av bruktbiler. Endringen innebærer at refusjon skal beregnes ut fra den avgiften som ble betalt da kjøretøyet var nytt – ikke slik det er nå, at refusjonen tar utgangspunkt i dagens avgiftssatser. Det anslås at dette vil innebære et proveny på ca. én milliard kroner.


Avgiftskalkulator 2023 - 2024 Person- og varebiler

Avgiftskalkulatoren er basert på data om egenvekt, CO2-utslipp og NOx-utslipp, og for ladbare hybrider rekkevidde. Disse dataene er innhentet fra produsent/importør. Dette er eksempelverdier og kan derfor avvike fra verdier for et konkret kjøretøy. Disse verdiene inneholder ikke merverdigavgift!

Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
ml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no