OFV Statistikk: SPØRSMÅL OG SVAR

OFV Statistikk er laget for å møte framtiden og våre kunders behov. Det er et kraftig verktøy som kan gi deg informasjon og oversikten du trenger. Lurer på noe om OFV Statistikk, så finner du her en rekke spørsmål og svar om det nye statistikkverktøyet. 

19.aug. 2020

I denne artiklen er det samlet spørsmål og svar om vårt nye verktøy, OFV Statistikk.

OFV Statistikk - et nytt verktøy

Hvorfor har OFV laget dette nye verktøyet?

Det var helt nødvendig, fordi det systemet som har blitt brukt fram til nå ikke kan bygges ut videre. Brukernes behov har endret seg, det har vi nå tilpasset. Nå har vi mange nye og bedre muligheter til å systematisere og hente ut mer data. OFV Statistikk er et nytt, forbedret og framtidsrettet verktøy.

Er OFV Statistikk det samme som OFV Registreringsstatistikk?

Alt det du tidligere kunne gjøre i registreringsstatistikken, kan du også gjøre her. Men i tillegg kan du du få bedre oversikt over markedet og hente ut mye mer data og informasjon.

Hva er det som gjør OFV Statistikk bedre enn det gamle verktøyet?

Her kan du på en enklere og langt bedre måte for eksempel følge med på egne markedsandeler, trender innen drivstoff, og ikke minst kan du følge med på konkurrentene. Mange har ønsket seg flere kjøretøygrupper, og det får du her. Du kan søke raskere, dypere og mer effektivt, lage avanserte rapporter, og du kan lage dine egne områder som du til enhver tid kan følge med på og ha oversikt over.

Er jeg nødt til å ta i bruk nye OFV Statistikk, eller kan jeg fortsatt bruke det gamle systemet?

På sikt må alle brukere over på dette nye verktøyet. I en periode vil det gamle kunne brukes. Men fordi data hentes og overføres på en ny måte, vil etter en periode alle endringer og nye data kun bli overført til det nye systemet - OFV Statistikk. Da vil det ikke lenger være oppdaterte tall i det gamle.

Finner jeg de samme opplysningene i OFV Statistikk som jeg gjorde i det gamle systemet?

Ja, du finner alt du har vært vant til å finne. Men i tillegg er det flere datafelt med mye mer detaljert informasjon enn tidligere. Hva du får tilgang til av moduler og datasett, vil som før avhenge av hvilke tilganger og moduler du betaler for.

Hvilke hovedsøk kan jeg gjøre i OFV Statistikk?

Du kan søke på registreringer for nye kjøretøy, eierskifter og bruktimport, og du velger selv kjøretøygrupper og for hvilken periode. Videre kan du søke på bestand, og du kan søke på selskaper du vil følge – for eksempel hva slags bilpark de har, hvor mange, hvilke modeller og lignende. Du kan også klikke på «Finn kjøretøy», taste inn registreringsnummer, og enkelt hente ut informasjon om dette spesifikke kjøretøyet. Igjen er det hvilke tilganger du har, som avgjør hva du kan finne og søke på.

Hvilken innsikt vil for eksempel søk på kjøretøybestand kunne gi?

Her kan forhandlere få mye bedre oversikt over salget i sitt distrikt gjennom en ny modul. Videre kan man få listet opp bedriftenes kjøretøypark i eget distrikt, eventuelt sammenligne med andre distrikter.

Hva med importørene?

De vil få et mye bedre analyseverktøy for å se på totalmarkedet. Det er viktig for å treffe gode beslutninger.

Med OFV Statistikk kan man koble et unikt kjøretøy med eier av kjøretøyet. Hva betyr dette?

Dette er en ny og viktig mulighet. Er for eksempel en bedrift eier av kjøretøyet, vil man få opp firmainformasjon om kjøretøyparken, innkjøpsmønster og økonomiske nøkkeltall. Det er verdifullt for en forhandler som da får tilgang til informasjon om sitt distrikt på en helt ny måte.

Kan jeg få vite hvem som eier kjøretøyet, når det er en person som er registrert som eier?

Nei, på grunn av personvernregler kan OFV Statistikk ikke vise detaljopplysninger om eiers navn og bostedsadresse. Men du vil kunne se historikk for tidligere registreringer på kjøretøyet. Er et selskap eier, vil du få opplysninger om hvilket selskap eller hvilken bedrift som er eier.

Hvem er OFV Statistikk særlig ment for?

Det vil være nyttig for forhandlere, importører, forsikringsselskaper, finansieringsinstitusjoner, offentlige etater, organisasjoner, presse og alle som trenger en komplett oversikt over den norske kjøretøyparken.

Hva koster tilgang til OFV Statistikk i forhold til den gamle versjonen?

Vi jobber med å fastsette et prissystem avhengig av hvilke tilganger og moduler man bestiller. Dette vil avgjøre prisen. Men i utgangspunktet er det ikke snakk om et stort prishopp hvis man for eksempel ønsker basistilgang.

Er det mulig å plukke ut og velge bare en eller to spesielle tilganger?

Ja, det kan man – og da får man kun tilgang til det man betaler for.

Hva koster det hvis jeg ønsker full pakke – altså alle mulige tilganger og moduler?

Prisen vil blant annet avhenge av hvor mange brukere som skal ha tilgang til OFV Statistikk.

Kan jeg kjøre ut statistikker, eksportere til Excel og lage PDF selv om jeg har en basisversjon?

Ja, det kan du, men da for de tilgangene og modulene du abonnerer på. Og du kan enkelt skrive ut rapportene om det er ønskelig.

Hva med gratisstatistikken som vi tidligere kunne hente?

Den vil som før være tilgjengelig på våre nettsider ofv.no. Men det er en svært begrenset oversikt, som kun presenteres en gang pr. måned – og som ikke gir detaljoversikt.

Hvordan kan jeg lære å bruke OFV Statistikk?

På tirsdager og torsdager utover høsten vil vi gjennomføre kurs som webinarer. Torsdager handler det om Basis-versjonen av OFV Statistikk, mens tirsdager vil ta for seg Premium. Vi vil snart legge ut datoer for kursene.

Veiledningsvideoer

Vi har laget flere veiledningsvideoer som kan være nyttige når du skal ta i bruk OFV Statistikk og de gir deg dessuten mulighet til en liten forhåndstitt. Du finner dem her: OFV Statistikk veiledningsvideoer.

Vi har også utarbeidet et sett brukermanualer i PDF til OFV Statistikk, de finner her:
OFV Statistikk Brukermanualer

Tilbake til OFV Statitstikk presentasjon

Ønsker du mer informasjon om OFV Statistikk ta gjerne kontakt med en av oss i markedsavdelingen direkte, eller via telefon 24 11 12 30 eller firmapost@ofv.no.

Velkommen som bruker av OFV Statistikk!


Kontaktpersoner salg

Laila Mikalsen

Salg- og markedsdirektør
Tlf: 911 97 561
lm@ofv.no

Gustav Magnus Lundberg

Salgssjef
Tlf: 995 09 999
gml@ofv.no

Mikkel Friis

Kommunikasjonssjef statistikk
Tlf: 950 57 659
mf@ofv.no

Sara Woldemichael

Markedskonsulent
Tlf: 450 30 178
sw@ofv.no

Helena Celius

Customer Satisfaction Manager
Tlf: 980 29 774
hc@ofv.no