Program torsdag 18. august - Telt 2

Kl. 09:00 - 10:00

Utøverne får makta!

Arrangør: Motorsport Norge

Kontaktperson: Henning Kjensli, tlf.: 905 04 755

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 10:30 - 11:30

Jernbanen sin rolle i klimakampen

Medvirkende:

 • Hilde Marie Magnussen, daglig leder Forum nye Bergensbanen
 • Jakob Bjelland, statssekretær Senterpartiet
 • Sefrid Jakobsen, Jernbanedirektoratet
 • Ingvild Storås, direktør CargoNet
 • Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og Byutvikling, COWI

Arrangør: Jernbaneforum

Kontaktperson: Hilde Marie Magnusson, tlf.: 415 66 450

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 13:30 - 14:30

Hvordan endres mobiliteten i Norge ved innføring av droner og autonome systemer?

Medvirkende:

Arrangør: Avinor

Kontaktperson: Margareth Aske

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 16:30 - 17:30

Stopper Norge uten bilen?

Medvirkende:

 • Øyvind Solberg Thorsen, administrerende direktør Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Magnus Lundberg, salgssjef Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Laila Mikalsen, salgs- og markedsdirektør, Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Ole Brauteset, seniorrådgiver Opinion

Arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken

Kontaktperson: Laila Mikalsen - tlf.: 911 97 561

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 20:20 - 21:00

Vorspiel til Partilederdebatten

Medvirkende:

 • Julie Brodtkorp, administrerende direktør Maskin Entrepenørenes Forbund
 • Geir A. Mo, administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund
 • Trygve Svensson, Agenda

--------------------------------------------------------------------------------------------

21:30 - 22:30

Partilederdebatt vises på skjerm

--------------------------------------------------------------------------------------------