Program torsdag 18. august - Telt 1

Kl. 09:00 - 10:00

Frokostsamtale - Fra pilotering til bærekraftig og skalerbare kommersialisering

Medvirkende:

 • Hanne Nettum Breivik, direktør Marked og mobilitet EnTur
 • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen
 • Agnes Árnadóttir, CEO Brim Explorer
 • Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør drift og vedlikehold Statens Vegvesen
 • Øyvind Sævig, Co-funding partner Beta Mobility
 • Trond Hovland, CEO ITS Norway
 • Erling Sande, leder for transport og kommunikasjonskomiteen Senterpartiet
 • Runar Hvass, havnesjef Arendal havn

Arrangør: ITS Norway og Statens vegvesen

Kontaktperson: Jenny Simonsen - tlf.: 958 45 055

Lenke: Program

Lenke: Facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 10:30 - 11:30

Gjør Norge tryggere, rassikring av veger nå!

Medvirkende:

 • Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver, Opplysningsrådet for veitrafikken
 • Erling Sande, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Senterpartiet
 • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Høyre
 • Mette Gundersen, statssekretær i Samferdselsdepartementet, Arbeiderpartiet
 • Mona Fagerås, stortingsrepresentant, Sosialistisk venstreparti
 • Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag
 • Bjørn Laksforsmo, direktør drift og vedlikehold Statens vegvesen
 • Jenny Følling, styreleder i Nasjonal rassikringsgruppe

Arrangør: Nasjonal Rassikringsgruppe

Kontaktperson: Marius Chramer - tlf.: 958 16 737

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 12:00 - 13:00

Hvordan få flere til å reise kollektivt? Har elbilfordelene blitt for gode?

Medvirkende:

 • Erik Aasheim, møteleder
 • Sefrid Line Jakobsen, fagdirektør Østlandet i seksjon Sømløs Mobilitet, Jernbanedirektoratet
 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør Ruter AS
 • Marius Holm, VY
 • Jon Erik Lunøe, Bane Nor
 • Christina Bu, Elbilforeningen
 • Janne Pedersen, Norges Automobil-Forbund
 • Siv Wiken, Kollektivtrafikkforeningen/Agder kollektivtrafikk AS
 • Jakob Bjelleland, statssekretær Samferdselsdepartementet

Arrangør: Kollektivtrafikkforeningen og Jernbanedirektoratet

Kontaktperson: Olov Grøtting - tlf.: 918 20 510

Lenke: Program
Lenke: Facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 13:30 - 14:30

Transportnæringen og det grønne skiftet

Medvirkende:

 • Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund
 • Trond Helleland, Høyre
 • Espen Andreassen, daglig leder Arne Thorsen Spedisjon A/S
 • Anette Ingand, kommunikasjonssjef Feiring bruk
 • Kristin Nebben, administrerende direktør Drivkraft Norge
 • Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet

Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

Kontaktperson: Amalie Granheim - tlf.: 401 71 129

Lenke: Program
Lenke: Facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 15:00 - 16:00

Mobilitetsløsninger i det offentlige, hva skjer...

Medvirkende:

 • Odd-Olaf Schei, seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og økonomisstyring
 • Tom Jensen, prosjektleder mobilitet
 • Cato Steinvåg, prosjektleder mobilitet
 • Torbjørn Berg Strømstad
 • Martin Vik, daglig leder Otto Mobility
 • Anne Johanne Enger, spesialrådgiver KS

Arrangør: Direktoratet for forvaltning og økonomisstyring

Kontaktperson: Odd-Olaf Schei - tlf.: 911 22 747

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 16:30 - 17:30

Hvordan gikk det med "økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten"?

Medvirkende:

 • Atle Hagtun, Norges taxiforbund
 • Dag Inge Lien, Senterparatiet
 • Elin Ørjasæter, dosent og forfatter
 • Sigurd M Nordli Oppegaard, sosiolog
 • Hans Inge Myrvold, Senterpartiet
 • Nils-Ola Widme
 • Øystein Trevland, leder Norges Taxiforbund

Arrangør: Norges Taxiforbund

Kontaktperson: Øystein Trevland - tlf.: 909 04 400

Lenke: Program

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 18:00 - 19:00

Motorsykkelpolitisk debatt

Arrangør: Motorsykkelimportørenes Forening og Norsk Motorcykkel Union

Kontaktperson: Bjørn-Richard Johansen

Lenke: Program

Lenke: Facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 19:30 - 20:10

Den store samferdselsdebatten

Medvirkende:

 • Erik Wold
 • Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet (Transportkomiteen – Stortinget)
 • Erling Sande, Senterpartiet (Leder av transportkomiteen – Stortinget)
 • Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne (Transportpolitisk talsperson)
 • Knut Henning Thygesen, Rødt
 • Ketil Solvik-Olsen, 2. nestleder Fremskrittspartiet
 • Ola Elvestuen, Venstre (Energi og miljøkomiteen)
 • Trond Helleland, Høyre (Transportkomiteen – Stortinget)

Arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken

Kontaktperson: Rikard Gaarder Knutsen - tlf.: 456 32 450

Lenke: Program

Lenke: Facebook

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 21:30 - 22:30

Partilederdebatt vises på skjerm