Kvaliteten på det norske veinettet - En sammenligning med utvalgte europeiske land

Med stort areal og lav befolkningstetthet, har Norge et omfattende veinett med relativt lav belastning sammenliknet med andre europeiske land. Kjørehastigheten mellom de største byene i Norge er betydelig lavere enn i landene vi har sammenlignet med. Avhengig av om vi tar høyde for trafikk eller ikke er kjørehastigheten 15-17 km/t lavere i Norge enn landet som har nest lavest kjørehastighet i sammenligningen. Veiene våre er også blant de som scorer dårligst i en bedriftsundersøkelse knyttet til omfang og tilstand på veinettet. Vi har likevel de sikreste veiene knyttet til antall dødsfall, både sett i forhold til befolkningsantall og trafikkmengde.

Publisert: 07.des. 2021


Flere nyheter