Vei og samfunn 2016

Satistikksamling om bl a bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samt inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp.

Publisert: 02.mar. 2016


Flere nyheter