Vei og samfunn 2017

Vei og samfunn er Opplysningsrådet for veitrafikkens årlige statistikksamling om bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid, og ulykkestall. Rapporten omhandler også inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp.

Publisert: 02.mar. 2017


Flere nyheter