Samferdselsteltet Arendalsuka 2023: Torsdag 17. august

Her finner du en oversikt over arrangementene i Samferdselsteltet torsdag 17. august. Listen oppdateres fortløpende.

Arrangementene strømmes

Alle arrangementene i Samferdselsteltet strømmes, og du kan se dem direkte her.

08:00-09:00

VIL BÆREKRAFTIGE PASSASJERDRONER OG ELEKTRIFISERTE FLY REVOLUSJONERE TRANSPORTBEHOVET I NORGE? Arrangør: Avinor

09:30-10:30

BYVEKSTAVTALER – HVORDAN FÅ NULLVEKST I BYENE? Arrangør: Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen

11:00-12:00

HVA MÅ VI SLUTTE MED FOR Å NÅ VÅRE KLIMA- OG NATURMÅL? Arrangør: Transportøkonomisk institutt

12:30-13:30

ET NEDSLITT FYLKESVEINETT - FERSK RAPPORT OM STATUS FOR VEINETTET Arrangør: OFV, Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

14:00-15:00

FLYTENDE BIODRIVSTOFF – FINNES DET NOK RÅSTOFF? Arrangør: Preem Norge AS, ZERO

15:30-16:30

RASFAREN ØKER OG PENGENE MINKER! MEN DET FINNES HÅP! Arrangør: Nasjonal rassikringsgruppe

17:00-17:30

"OPPLYSNINGSRÅDET" LIVE PODKAST: BIL TIL BUTIKKEN - ELLER PIZZA LEVERT MED DRONE? Arrangør: OFV

18:30-19:30

MOTORSYKKELPOLITISK DEBATT Arrangør: MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, NMCU, Norges Motorcykkel Union

20:00-21:00

DEN STORE SAMFERDSELSDEBATTEN 2023 Arrangør: OFV

21:30-22:30