Samferdselsteltet Arendalsuka 2023: Tirsdag 15. august

Her finner du en oversikt over arrangementene i Samferdselsteltet tirsdag 15. august. Listen oppdateres fortløpende.

Arrangementene strømmes

Alle arrangementene i Samferdselsteltet strømmes, og du kan se dem direkte her.

08:00-09:00

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT Arrangør: VIA- Vital infrastruktur arena, Solenergiklyngen, Norconsult

09:30-10:30

SKAL SJEFEN DIN BRY SEG OM KJØRINGEN DIN? Arrangør: Statens vegvesen

11:00-12:00

STJELER SKJERMEN OPPMERKSOMHETEN? Arrangør: Trygg Trafikk

12:30-13:30

HVORDAN LØSER DET OFFENTLIGE SINE MOBILITETSBEHOV OG HVA SKJEDDE I 2022? Arrangør: DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)

14:00-15:00

SLIK KNEKKER NORGE KODEN FOR NULLUTSLIPP I TRANSPORT Arrangør: Institutt for energiteknikk (IFE), Transportøkonomisk institutt, Statkraft, Statens Vegvesen

15:30-16:30

AUTOMATISERT TRANSPORT KJENNER INGEN LANDEGRENSER Arrangør: Statens vegvesen, ITS Norway, Kartverket, Standard Norge, Tekna

17:00-18:00

TUNGTRANSPORTENS VEI MOT 2030. HAR VI RIKTIGE VERKTØY FOR Å NÅ MÅLENE? Arrangør: Drivkraft Norge, Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

18:30-19:30

DEN STORE BILDEBATTEN Arrangør: AMCAR Norge

19:45-21:15

POPCORN OG TRAFIKKSIKKERHET Arrangør: Statens vegvesen, Trygg Trafikk

21:30-22:30

VELKOMMEN TIL HYGGELIG SAMMENKOMST MED HYDROGENBRANSJEN! Arrangør: Norsk Hydrogenforum