Samferdselsteltet Arendalsuka 2023: Onsdag 16. august

Her finner du en oversikt over arrangementene i Samferdselsteltet onsdag 16. august. Listen oppdateres fortløpende.

Arrangementene strømmes

Alle arrangementene i Samferdselsteltet strømmes, og du kan se dem direkte her.

08:00-09:00

REGULATORISK SANDKASSE I TRANSPORTSEKTOREN: LEK ELLER REALITET? Arrangør: Proactima AS, ITS Norway, Statens Vegvesen

09:30-10:30

TETT GAPET: ALLE OM BORD Arrangør: Ruter AS, Kollektivtrafikkforeningen

11:00-12:00

ER ELBIL REDNINGEN FOR BIL I BY? Arrangør: Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund, Norges Automobilforbund

12:30-13:30

HVA MÅ TIL FOR Å FÅ FULLAUTOMATISERT GODSTRANSPORTEN? Arrangør: SINTEF

14:00-15:00

E134 SOM NASJONAL TRANSPORTKORRIDOR - INKL ARM TIL BERGEN Arrangør: E134 Haukelivegen AS, Hordalandsdiagonalen AS

15:30-16:30

EFFEKTIVT, MILJØVENNLIG OG TRYGT – ELLER BARE MOTORVEIGALSKAP? Arrangør: Statens vegvesen

17:00-18:00

NÅR OG HVOR KOMMER HYDROGENSTASJONENE? Arrangør: Norsk Hydrogenforum

18:30-19:30

HVORDAN REALISERER VI 2025-MÅLET OG HVA ETTER 2025? Arrangør: Norsk elbilforening, Harald A. Møller AS, Polestar Norge

20:00-21:15

HVA SKJEDDE MED NULLVEKSTMÅLET? Arrangør: Mobilitet til lunsj

21:30-22:30

DAGENS PERSONREISE STÅR PÅ SPILL - HVORFOR ER DETTE GODE NYHETER? Arrangør: ITS Norway, VIA – næringsklyngen for infrastruktur, Nordic Innovation