Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har følgende sammensetning:

Styreleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Nestleder:
Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge

Styremedlemmer:
Harald Jachwitz Andersen, Hovedorganisasjonen Virke
Øystein Olsen, ITS Norway
Arild Hansen, ABL

1. varamedlem Arne Aakre, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA
2. varamedlem Ida Krag, BIL


Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV AS) har følgende sammensetning:


Styreleder:
Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund

Nestleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Øvrige styremedlemmer:
Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund, NBF
Bodil Rønning Dreyer, Statens vegvesen
Reynir Jóhannesson, Ice Norge AS