Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har følgende sammensetning:

Styreleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Nestleder:
Harald Jachwitz Andersen, Bilimportørenes Landsforening (BIL)

Styremedlemmer:
Arild Hansen, ABL
Øystein Olsen, ITS Norway
Kari Sandberg, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA

1. varamedlem Ida Krag, NBF, Norges Bilbransjeforbund
2. varamedlem Kristin Bremer Nebben, Drivkraft Norge


Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV AS) har følgende sammensetning:


Styreleder:
Geir A. Mo, Kongelig Norsk Automobilklub, KNA

Nestleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Øvrige styremedlemmer:
Reynir Jóhannesson, Ice Norge AS
Bjørn Frode Kvernstuen, Cap Gemini
Knut Øvernes, Finfo, Finansieringsselskapenes Forening