Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har følgende sammensetning:

Styreleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Nestleder:
Harald Jachwitz Andersen, Hovedorganisasjonen Virke

Styremedlemmer:
Øystein Olsen, ITS Norway
Arild Hansen, ABL
Arne Aakre, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA

1. varamedlem Ida Krag, BIL
Observatør: Einar Gotaas fra Drivkraft Norge


Styret i Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV AS) har følgende sammensetning:


Styreleder:
Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund

Nestleder:
Jan Johansen, Trygg Trafikk

Øvrige styremedlemmer:
Stig Morten Nilsen, Norges Bilbransjeforbund, NBF
Reynir Jóhannesson, Ice Norge AS