Styret i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har følgende sammensetning:

Styreleder:
Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund, NLF

Nestleder: 
Harald Jachwitz Andersen, Hovedorganisasjonen Virke

Styremedlemmer:
Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge
Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forening, MEF
Jon H. Stordrange, NHO Transport


Styret i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS) har følgende sammensetning:


Styreleder:

Øystein Herland, (Volvo Car Norway)  

Nestleder:
Geir A. Mo, (Norges Lastebileier-Forbund)  

Øvrige styremedlemmer:
Stig Morten Nilsen (Norges Bilbransjeforbund, NBF)
Reynir Jóhannesson (Kommunikasjonsdirektør, Ice Norge AS)