Våre Veger

Hver måned har OFV faste sider i bladet «Våre veger» - Nordens største fagblad for veg, anlegg og trafikk, og med et opplag på 12.000 eksemplarer.