Våre veger nr 01/16

Veiforlik kan sikre stabil veipolitikk, mener OFV. Et forlik vil sikre hovedlinjene i veipolitikken, og bidra til stabilitet og forutsigbarhet – uavhengig av hvilken regjering som sitter.

04.feb. 2016


Tidligere utgaver