Våre veger nr 01/18

Står vi overfor en elbil-revolusjon eller ikke? OFV ønsker en faktabasert debatt om teknologien vil løse klimautfordringene, og samlet før jul politikere og internasjonale eksperter fra de store utslippsnasjonene USA, EU og Kina.

28.feb. 2018

I denne utgaven kan du også lese mer om veien inn i framtiden: Når moderne veier skal bygges, må det også sees i sammenheng med endringen av bilparken og ny teknologi: Både for tung-, vare- og persontransport. Stikkord er infrastruktur, elbiler og kommunikasjon.

Les artiklene i Våre veger nr 01-2018 her.


Tidligere utgaver