Våre veger nr 02/16

Trafikkskiltene forfaller. Og hvor stort faktisk etterslep på oppgraderingsarbeidet er, vet ingen. OFV er bekymret over utviklingen. Det er også KNA og Trygg Trafikk.

26.feb. 2016


Tidligere utgaver