Våre veger nr 02/17

Før Stortingsvalget jobber partiene med å sluttføre partiprogrammene sine. Hva vil Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre prioritere i veipolitikken? Vi har spurt dem - her kan du lese hva de svarer.

28.feb. 2017


Tidligere utgaver