Våre veger nr 03/17

Forslag til ny håndbok N100 Veg og gateutforming, er ute på høring. OFV mener eventuelle fravik fra normalene både må konsekvensutredes og dokumenteres.

29.mars 2017

OFV understreker nødvendigheten av at effektivitet, trafikksikkerhet og pålitelighet må ligge som en overordnet forutsetning for all planlegging av tiltak på vei- og gatenettet, og at dette må presiseres i N100.

Du kan også lese om Bil og veikonferansen 2017, som i år er en del av programmet på Arendalsuka. Det skal handle om veipolitikk i valgkampinnspurten.

Les artiklene i marsutgaven av Våre veger.


Tidligere utgaver