Våre veger nr 03/18

Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier, er noen av hovedstolpene i det arbeidet OFV skal prioritere framover.

17.apr. 2018

Det vedtok OFVs råd i mars, i behandlingen av foreningens «politiske plattform». Den danner utgangspunktet for de kjerneområdene OFV skal jobbe langsiktig med framover.

Denne utgaven av Våre veger presenterer også kortversjonen av de viktigste arbeidsområdene punkt for punkt.

Les artiklene i Våre veger nr 03-2018 her.


Tidligere utgaver