Våre veger nr 04/16

Grønt veiforlik foreløpig i det blå, etter politikerdebatt på Bil og veikonferansen 2016. Men Vegtilsynet ønsker minstestandarder - og Norges veinett er fortsatt blant Europas dårligste.

23.mai 2016


Tidligere utgaver