Våre veger nr 04/17

Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) ser i første omgang ut som et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Men mange spørsmål gjenstår.

02.mai 2017

Her får du en oppsummering av hva OFV legger vekt på i sine kommentarer til NTP. I en egen artikkel kan du også lese hva enkelte av våre medlemsorganisasjoner trekker fram som positivt ved NTP, og hva de mener er for lavt prioritert.

Les artiklene i aprilutgaven av Våre veger.


Tidligere utgaver