Våre veger nr 04/18

Mange av beslutningene som fattes i Brüssel påvirker hverdagen i Norge - også i veisektoren. Ett eksempel er tunneldirektivet.

27.apr. 2018

Nå diskuterer EU den politiske pakken «Europe on the Move», og i denne artikkelen i aprilutgaven av Våre veger kan du lese mer om hvordan EUs vei- og mobilitetspolitikk får direkte konsekvenser også for norsk veipolitikk. 

Les også intervju med Helge Orten (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, i forbindelse med at Høyres landsmøte stilte seg positiv til veiprising med GPS. Det kan bety at vi er ett skritt nærmere veiprising - noe OFV har arbeidet lenge for. 

Les artiklene i Våre veger nr 04-2018 her.


Tidligere utgaver