Våre veger nr 05/18

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har mange felles utfordringer og dilemmaer i arbeidet med å skape morgendagens bysentrum:Trafikk og samferdsel, handel,næringsliv og boligpolitikk står helt sentralt.

12.juni 2018

Dette var tema på OFVs forrige frokostmøte, og i en artikkel i Våre veger oppsummeres hovedpunktene fra møtet.

Du kan også lese om at deler av fylkesveinettet er nedslitt og i en farlig dårlig tilstand. Fylkene makter ikke å prioritere nødvendig satsing på veinettet. OFV mener at garantiordningen fra fylke til stat bør endres.

Les artiklene i Våre veger nr 05-2018 her.


Tidligere utgaver