Våre veger nr 06/16

Regjeringen har satt foten ned for utredning av «armen» til Bergen i øst-vestforbindelsen på E134, selv om Vegvesenet anbefalte dette. Og Oslofjordkryssing kan se ut til å ligge i dvale. Bremses viktige nasjonale veiprosjekter opp?

29.juni 2016

Bakgrunnen for bekymringen er at enkelte store prosjekter av nasjonal betydning nå kan se ut til å ta en helt annen retning enn forventet.

Les mer om dette - og om kampen for utbygging av hele Vestkorridoren og ny E18.


Tidligere utgaver