Våre veger nr 06/18

Arbeidsgruppen i Statens vegvesen som skulle utrede Sams veiadministrasjon konkluderer entydig i rapporten «Fra sams og samling»: Det er ingen god idé å overføre større del av veinettet til fylkeskommunene. OFV stiller seg helt og fullt bak konklusjonen.

04.juli 2018

Utredningen «Fra sams og samling» kommer som følge av et anmodningsforslag behandlet i Stortinget, og har vært ute til høring. En lang rekke høringsinstanser har avgitt sine kommentarer. Nå håper OFV at dette viktige spørsmålet avgjøres av hva som er best for innbyggerne.

Les artikkelen i magasinet Våre veger nr 06-2018 her.


Tidligere utgaver