Våre veger nr 07/18

Er 2025-målet utopi eller realisme? OFV, Norges Bilbransjeforbund og Elbilforeningen stilte spørsmålet, og inviterte til innledninger og debattmøte med stortingspolitikere på Arendalsuka. Det ga «stinn brakke».

03.sep. 2018

OFVs Øyvind Solberg Thorsen gjennomgikk trender og utvikling for bilsalget i første halvår, før TØI-forsker Lasse Fridstrøm tok for seg den nyeste forskningen på veien mot 2025-målet. Deretter var det en gjennomgang av det grønne skiftet sett fra bilbransjens side, og Elbilforeningen tok opp utfordringene med å nå målet - sett fra deres ståsted. 

Etter innledningene møttes stortingsrepresentanter fra FrP, V, Ap, KrF og H til samtale og debatt.

Les artiklene i Våre veger nr 07-2018 her.


Tidligere utgaver