Våre veger nr 08/16

Ett år før Stortingsvalget i 2017 har regjeringen ennå ikke innført minstestandarder på fylkesveiene, slik den lovet. Veikvalitet og trafikksikkerhet lider.

31.okt. 2016

– De enorme forskjellene i kvaliteten på veinettet betyr ikke bare at tjenestilbudet, som veiene er en del av, ikke er likt for alle, uavhengig av hvor man bor. Det rammer sikkerheten på veiene, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en artikkel i Våre veger.

Les hele artikkelen i Våre veger.


Tidligere utgaver