Våre Veger nr 08/18

Åtte år etter at fylkene overtok 17 000 km vei fra staten, fortsetter forfallet på fylkesveiene mange steder. En ny rapport viser at mer penger til fylkene samlet sett ikke har vært nok til å stanse forfallet. 

31.okt. 2018

Når staten innfører reformer som bestemmer fylkenes oppgaver, må det følge nok midler med, mener OFV.

På våre sider i Våre Veger nr 8-2018 tar vi for oss den nye rapporten fra Vista Analyse som viser hva som har skjedd med fylkesveiene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010. Best er tilstanden på fylkesveinettet på Østlandet, mens det står dårligere til på Vestlandet og i Nord-Norge.

Alle burde ha god fremkommelighet og trafikksikkerhet uavhengig av hvor de bor.


Tidligere utgaver