Våre veger nr 09/16

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at veisatsingen fortsatt prioriteres høyt, og budsjettforslaget tar oss sakte i riktig retning. Men det viktige fylkesveinettet kan bli en taper.

31.okt. 2016

OFV advarer mot en økende skjevfordeling i satsingen mellom jernbane og veier, hvor veiene kommer stadig dårligere ut sammenlignet med jernbanen. Øyvind Solberg Thorsen i OFV peker også på at tilstandsrapporten viser store behov for midtrekkverk, firefelts veier og breddeutvidelser av vei.

Les artikelene i Våre veger.


Tidligere utgaver