Våre veger nr 09/17

Regjeringen viderefører veisatsingen i budsjettforslaget. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

01.nov. 2017

– OFV er godt fornøyd med satsingen på hovedveinettet. Det er store investeringer i sektoren, og tunnelene oppgraderes. Samtidig burde flere områder ha blitt prioritert sterkere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Les hele artikkelen i Våre veger om OFVs kommentarer til forslag til statsbudsjett for 2018.


Tidligere utgaver