Våre veger nr 10/16

Diskusjonen om nivået på bompenger og prisen for å kjøre inn til byene, raser. Mye handler om arealproblematikk, klimautfordringen og fremtidige investeringer i vei og bane. – En sammenblanding av debatter, mener OFV.

05.des. 2016

Du kan også lese mer om bompenger, rushtidsavgift og dynamisk veiprising: Hva er hva? I en egen artikkel tar OFV opp hvordan dynamisk veiprising kan gi et nytt og mer rettferdig system, som - dersom det gjennomføres - kan bidra til at dagens bomstasjoner kan fjernes.

Les artiklene i Våre veger.


Tidligere utgaver