Kvaliteten på det norske veinettet 2016

OFV rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet 2016,» viser at norske veier fortsatt er blant Europas dårligste. Gjennomsnittshastigheten plasserer Norge i bunnsjiktet, og det forteller mye om veistandarden. Nå kan du laste ned rapporten.

13.jun. 2016

Bilde fra OFV-rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet 2016»

Det varførste del av rapporten som ble presentert på Bil og veikonferansen 2016, og denne tar i hovedsak for seg framkommelighet, kjørehastigheter i 16 europeiske land, ulykker, veinettet og bilhold og annen statistikk for europeisk transport. Del 2 vil bli presentert på et eget frokostmøte 13. september, og vil gå i dybden på kvaliteten på det norske veinettet. Rapporten vil gi et bilde av riks- og fylkesveinettet rundt om i landet. Sinke i forbedring Den nye rapportens første del, dokumenterer at gjennomsnittshastigheten i Norge kun har økt med 3,9 km/t siden 2008/09. Da la OFV fram forrige rapport om veikvalitet, hastighet og reisetid mellom store byer i ulike europeiske land. Utviklingen viser at Norge fortsatt henger kraftig etter i gjennomsnittshastighet på Europaveinettet. Og mens Sverige har hatt en økning på hele 11,3 km/t i samme periode, har økningen i Finland vært på 10,3 km/t.

– Vi forbedrer oss betydelig saktere i Norge enn i høyst sammenlignbare land som Polen, Portugal, Irland, Finland og Sverige. Den lille framgangen skyldes bedre veier, men økningen er påfallende liten. Vi makter ikke å forbedre oss slik andre land gjør, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Målet er naturligvis ikke å kjøre raskest mulig. Men gjennomsnittshastigheten forteller mye om standarden på veinettet, og den er avgjørende for både effektivitet og sikkerhet.

Oppfyller ikke Europavei-kravene 

Med en gjennomsnittlig hastighet på om lag 70 km/t på landets viktigste veinett, Europaveinettet, tilfredsstiller ikke Norge dagens krav til effektivitet i transportsystemet. – Vi oppfyller ikke AGR-kravene, en europeisk avtale om hvordan europaveinettet skal være, sier Solberg Thorsen. Norge tiltrådte avtalen i 1992 – en avtale som har eksistert helt siden 1950. Et godt Europaveinett anses som et viktig middel for økonomisk vekst. Europaveiene i Norge har ifølge rapporten lav teknisk standard med svingete og smale veier. Gjennomsnittshastigheten er omlag 70 km/t, og mange steder er den anbefalte fartsgrensen 20, 30 og 50 km/t.

Færre ulykker 

Et eget kapittel i rapporten tar for seg dødsulykker på veinettet i europeiske land samt trafikksikkerhet og fartsnivå. Her kommer det fram at samtidig med at hastigheten på Europaveinettet har økt siden 2009, har det i samme periode vært en kraftig reduksjon i antall ulykker både i Norge og Europa generelt. Den relative forbedringen har vært mellom 12 og 50 prosent reduksjon i ulykker som helseproblem –samtidig med at målt fartsnivå på europeiske veier har økt kraftig i perioden. Det er grunn til å anta at bedre passiv og aktiv sikkerhet i nye biler er en viktig årsak. – Tallene antyder betydningen av å få en nyere og sikrere bilpark, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Rapporten om kvaliteten på det norske veinettet er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.


Aktuelle saker