– Alt kan ikke påbegynnes i 2018

– Skulle jeg laget NTP alene, ville den vært annerledes. Men sjansen for at den kan gjennomføres, skyldes nettopp at det er flere som står bak.

31.mai 2017

Foto: OFV

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) på et fagseminar om NTP som OFV og TØI arrangerte i begynnelsen av mai. – Klarer vi å gjennomføre det vi legger opp til, og er fordelingen mellom for eksempel vei og bane som den skal være? Vi skal ha vekst framover, en vekst som kombinerer prioriteringer og gir balanse, sa Solvik-Olsen.

Ikke stykkevis og delt 

Han understreket at det ikke er rom for å begynne på alt i 2018, og at det må bygges slik at sluttregningen blir lavest mulig. Derfor vil det noen steder skje lite de første årene. – Men det beste når man først begynner, er at man da kan bygge hele prosjekter. Se hvordan det har vært i Vestfold. Mange prosjekter er bygget ut stykkevis og delt, sa han og viste til utbyggingen av E18 som det har tatt flere tiår å komme i mål med. Solvik Olsen la også stor vekt på hvor viktig det er med god infrastruktur for å gi norsk næringsliv nødvendig konkurransekraft. – Folk må vite at veiene fungerer. Det samme gjelder for næringslivet som er storbrukere av veinettet vårt. De må kunne stole på at det funger som det skal.

– Vi har satt i gang flere reformer som betyr raskere planlegging, vi bygger mer effektivt og vi satser på vedlikehold og fornying. Nå må vi også tenke lengre strekninger, og det krever at vi legger mer penger i dette. Og vi må planlegge slik at vei og bane kan koordineres bedre, sa han, og trakk fram etableringen av regjeringens prestisjeprosjekt, selskapet Nye Veier AS, som et viktig grep. Her forventes det rundt 20 prosent lavere kostnader i forhold til de store veiprosjektene selskapet skal gjennomføre i perioden. 

Utfordrende prioriteringer 

Ofte er det uenighet om hva og hvor det skal prioriteres, og samferdselsministeren fortalte at han også møter kritikk når han reiser rundt og treffer politikere og andre som er opptatt av veipolitikk. Kritikken handler gjerne om at «mitt prosjekt i mitt område» ikke er prioritert tidlig nok i planen. – Men når jeg da spør hva de vil ta ut for å få noe annet inn, blir det gjerne stille, sa Solvik-Olsen med et smil, og penset over på de store endringene vi står foran. Både når det gjelder teknologiutvikling og hvordan vi kommer til å forflytte oss i framtiden. – NTP kunne også hete «Nasjonal Mobilitetsplan». Om få år vil vi se at veldig mye er annerledes enn i dag. Teknologien kommer til å endre mer enn selve motorveien. Og vi får ny teknologi som bidrar til et grønt skifte, sa Solvik-Olsen – med klokkertro på at teknologien trekker oss i riktig retning. Både når det utviklingen av kjøretøy og i samspillet mellom ny teknologi og infrastruktur.

Viktigste bidrag? 

– Dersom det blir et regjeringsskifte, hva vil du særlig ønske blir stående som noe av det viktigste du har bidratt til? spurte OFVs fagsjef Karin Yrvin samferdselsministeren etter hans gjennomgang av NTP. Solvik-Olsen tenkte seg raskt om før han svarte: – At vi klarte å snu holdningene til vedlikehold av infrastrukturen og styrke dette arbeidet. Så håper jeg at de strukturendringene vi har gjort, som etableringen av Nye Veier, får full-blomstre og ikke snus på eller stanses, sa en engasjert samferdselsminister.

Artikkelen står på trykk i månedens utgave av Våre veger. Der finner du også artikler om poltikerdebatten på OFV/TØI-seminaret om NTP - og en artikkel om bro-debatt som følge av brannen i Oslofjordtunnelen.


Aktuelle saker