Produksjons- og leveringsutfordringer gir nedgang i nybilregistreringer

Åtte av de 15 mest populære nye personbilene som ble registrert og sendt ut av butikk i februar, fantes ikke på markedet for ett år siden. Antall elbiler øker stadig, og selv om fossilbilen ikke er «død», er færre enn 1 av 10 nye biler så langt i år rene bensin- eller dieselbiler.

01.mar. 2022

Den store kinesiske SUV-en Hongqi E-HS9 har vakt oppmerksomhet i Norge, og er ny på markedet. I februar ble det registrert 205 slike biler. Foto: Hongqi

Leverings- og produksjonsutfordringer for mange bilprodusenter gir også hodebry for importører og bilforhandlere i Norge, og mange nybilkjøpere må vente lenge på sin nye bil. Denne situasjonen preger derfor antall nybilregistreringer så langt i år.
I februar var det 8 147 førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge, det er 23,8 prosent færre enn samme måned i fjor. To måneder inn i det nye året, er det registrert 16 104 nye personbiler her til lands. Det er en nedgang på 23,3 prosent sett opp mot 2021.


Bildet kan endres raskt

Etter fjorårets rekord, med 176 276 nye førstegangsregistrerte personbiler, mente mange at også 2022 så lyst ut. For interessen for nye merker og modeller er stor.
Et av hovedproblemene nå, er rett og slett at veldig mange som har bestilt eller kjøpt ny bil, fortsatt venter på å få den utlevert. For først må bilene komme til Norge. Mangel på halvledere, såkalte chips, til bilproduksjonen har skapt problemer – og i tillegg kommer utfordringer med å få plass på båttransportene fra produsentland på andre siden av kloden.

- En sjettedel av året har allerede gått, og det kan umiddelbart se ut til at det blir vel mye å ta igjen for å kunne strekke seg mot fjorårets registreringsrekord. Samtidig vet vi at det kun skal en båtlast eller to til før vi ser store svingninger i registreringsstatistikken. Så her kan bildet raskt endre seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Når det ikke kommer båter med nye biler og det samtidig er få på lager som kan leveres ut til ventende kunder, så er det med på å forklare nedgangen i registreringstallet. Vi vet også av erfaring at det mot slutten av året gjerne blir god fart i registreringstakten. Derfor er det alt for tidlig å si noe bestemt om året som helhet, sier han.

De 20 mest solgte bilmodellene i februar – antall:

Nær 80 prosent elbiler

Det er fortsatt liten tvil om at det er elbiler det handler om – selv om det er en del som foretrekker ladbare hydrider – og da med bensinmotor. Utvalget av elbiler bare fortsetter å øke, både i merker og modeller. Så langt i år er drøyt 12 818, eller 79,6 prosent, av de nye registrerte personbilene, elbiler. Det er en andelsøkning på nesten 30 prosent sammenlignet med årets to første måneder i fjor.
Ladbare bensinhybrider utgjør så langt i år 8,2 prosent av nybilregistreringene, mens rene bensin- og dieselbiler står for 7,1 prosent til sammen.

Av samtlige drivlinjer, er det kun elbilandelen som øker. Nedgangen har vært særlig stor for ladbare bensinhybrider.
­- Hvor mange ordrereservasjoner det er på ladbare hybrider, vet kun bransjen. Men den merkbare nedgangen har høyst sannsynlig en sammenheng med økte avgifter og priser for denne biltypen fra nyttår, sier Solberg Thorsen.

Mange vil ha SUV

SUV-er i ulike varianter, og helst elbiler, er noe stadig flere ønsker seg. Biltypen ser ut til å møte folks behov i økende grad – både i forhold til utstyr, størrelse, pris og rekkevidde.

- Mange store SUV-er, som før gikk på diesel eller bensin, erstattes av nye el-varianter. I tillegg tar asiatiske elektriske merker og modeller en stadig større del av registreringsstatistikken. Flere av disse har kun vært kort tid på markedet, sier han.
Når det gjelder ladbare hybrider, peker han på at mange av de store bilprodusentene i Europa har strenge CO2-krav de må følge opp for å unngå store bøter i forhold til antall biler som selges.
- Det kan nok innebære at de prioriterer å få flest mulig elbiler ut i markedet, framfor andre biltyper med høyere CO2-utslipp. Som igjen betyr ventetid og færre utleveringer fra importør og forhandler av nye biler med bensin- og dieselmotor eller hybridteknologi, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Stabilt i bruktmarkedet

I februar var det 37 464 eierskifter, og det er en nedgang på 3,8 prosent i forhold til februar i 2021. Så langt i år har det vært 76 583 eierskifter, som samlet er 1,7 prosent færre enn på samme tid i fjor. Alt i alt er altså bruktbilen den mest solgte bilen i Norge.
Bruktimporten av personbiler, som er relativt lav, gikk ned nesten 6 prosent i februar og endte på 1 013 biler. Så langt i år har det samlet vært en økning på 4,4 prosent – totalt 2 013 biler.

De 20 mest solgte bilmerkene i februar – antall:Bransjefolk om markedet

Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening (BIL), kommenterer nybilsalget i februar. – Det er ikke kunder vi mangler, men biler. En ekstraordinær leveringssituasjon gir færre nybilregistreringer, sier hun.


Aktuelle saker